(1)
Rojas-Vargas, A.; Ricardo-Riverón, A.; Magaña-Haynes, M. E.; Toro-Alvarez, D. D.; Sánchez-Guillen, C. Remoción De Níquel Del Sistema Ni(II)-NH3-CO2-SO2-H2O Por Electrocoagulación a Escala De Banco. Parte I. tq 2022, 42, 114-130.